โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม
สระพักส่งน้ำดิบ C123
สระเก็บน้ำดิบภูสินธารา
สระพักส่งน้ำดิบทับมา
 
สระพักส่งน้ำดิบแหลมฉบัง